eltonmoeller.dk © 2009                    

 

 

Projekter

 

(Nyeste øverst)

 

Motorvejsbro, Funder Ådal

1, 4 km støjvold, Herning

40.000 m2 muldafrømning, Herning

80 hektar terrænregulering, Skive

Underjordisk spildevandsledning, Ø 1600 (gravekasse) 700 m, Flyvestation Værløse

Underjordisk spildevandsbassin i blød bund, Ø 1600, fem rækker, Græsted

3, 5 km dozet omfartsvej, Græsted

6 km motorvej, Holbæk

20.000 m2 terrænregulering, Helsinge

1 km vej, Vig

4 km forstærkning af dæmning, Vig

3 stk grusgrav, Billund

Udstykning, Danish Crown, Horsens

1 km motorvejsramper, Låsby

8 km motorvej, Brønderslev

11 km motorvej, Hjørring

1, 5 km udstykning og kloak, Kolding

11 km motorvej, Dybvad

Udvidelse af parkeringspladser, Enstedværket, Åbenrå

5 km kloak, Rødkærsbro

4 km amtsvej, Rødkærsbro

8 km omfartsvej, Rødkærsbro

300.000 m3 sand i grusgrav til motorvej, Nørresundby

4 km kystsikring, Hjerting

Stabilgrus og færdiggørelse, motorvejen Vejen-Brørup

8 motorvejsbroer, Vejen

11 km motorvej, Vejen

Grusgrav, Gamst

Jernbane, Bollerslev

Støjvold, Bollerslev

8 km vandledning, Åbenrå

Vejunderføring og cykelsti, Over Jerstal

Støjvold, Vojens

Udvidelse af jernbane, Over Jerstal

Udvidelse af jernbane (Vojens)

Udvidelse af jernbane, Tinglev

Motorvejsbro, Frederikshavn

Udvidelse af cykelsti, Herning-Ikast

Miljøvej, Herning

Grusgrav, Hammerum

Anlæg af gårdspladser ved ni private boliger, Løjtland Maskinstation

Oprensning af sø, Løjtland Maskinstation

Udvidelse af halområde, Løjtland Maskinstation